Voksen-point

Forleden hørte jeg udtrykket ‘voksen-point’ for første gang. Det gav med det samme indlysende mening hvad det handlede om. Et familiemedlem fortalte om sin datter, der er gift og har hus, barn, volvo og sommerhus, og kom derefter med bemærkningen at hun har mange voksen-point. Jeg synes det er et sjovt begreb, som har en god selvironi i sig.

Det har fået mig til at tænke på om jeg mon har mange voksen-point? Mine forældre har altid sagt at jeg var meget voksen allerede som barn, og jeg husker også tydeligt hvordan mit primære mål med livet netop var at blive voksen. Jeg fik da også fast ejendom som 21-årig og pensionsopsparing som 25-årig.

Nu sidder jeg så som 37-årig og er gift, skylder 2 millioner i huset, har haft pensionsordning i 12 år, og har været på arbejdsmarkedet i 17 år. Jeg kan finde på at udtale mig om emner som ejendomsskat og boligmarkedet. Det kunne umiddelbart lyde som om det er noget der giver voksen-point? På den anden side har jeg også mange u-voksne træk.

Når jeg google’r ordet voksenpoint er der også nogen der er inde på at det også handler om modenhed. Jeg har ikke været igennem alvorlig sygdom eller andre kriser og jeg har ikke taget andre spring end ud i det før beskrevne voksenliv med fast ejendom og prioritetsgæld. Især den sidste bemærkning hos Fru Jensen berører mig: jeg er IKKE god til at sige fra og sætte grænser.

Jeg tror ikke at jeg er enig i at det er et spørgsmål om voksenhed/modenhed at være social og udadvendt, det er nok nærmere noget med personlighedstyper (som jeg også har været inde på tidligere her på bloggen).

Men jeg synes det er interessant at tænke på personlig udvikling i stedet for alle de ydre symboler, der trods alt nærmest kommer af sig selv. For nogen er det måske et udtryk for personlig udvikling at etablere sig privat og erhvervsmæssigt. Men for sådan en som mig, der bare har gået og ventet på at kunne komme igang med den slags, er der ikke nogen egentlig bedrift i det. Jeg vil gerne have en bedre personlig gennemslagskraft – og jeg tror det er en bedre parameter for voksenhed for mig.

Lignende indlæg:

Post it like you stole it

En blog-klassiker; at skrive 100 ting om sig selv, her i en alternativ udgave hvor man markerer med fed skrift de ting man har prøvet/gjort. Stjålet fra Universal Sine.

1. Started your own blog
2. Slept under the stars
3. Played in a band
4. Visited Hawaii
5. Watched a meteor shower
6. Given more than you can afford to charity
7. Been to Disneyland
8. Climbed a mountain
9. Held a praying mantis
10. Sang a solo
11. Bungee jumped
12. Visited Paris
13. Watched a lightning storm at sea
14. Taught yourself an art from scratch
15. Adopted a child
16. Had food poisoning
17. Walked to the top of the Statue of Liberty
18. Grown your own vegetables
19. Seen the Mona Lisa in France

20. Slept on an overnight train
21. Had a pillow fight
22. Hitch hiked
23. Taken a sick day when you’re not ill
24. Built a snow fort
25. Held a lamb
26. Gone skinny dipping
27. Run a Marathon
28. Ridden in a gondola in Venice
29. Seen a total eclipse
30. Watched a sunrise or sunset
31. Hit a home run
32. Been on a cruise (DFDS minicruise)
33. Seen Niagara Falls in person
34. Visited the birthplace of your ancestors
35. Seen an Amish community
36. Taught yourself a new language
37. Had enough money to be truly satisfied
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person
39. Gone rock climbing
40. Seen Michelangelo’s David
41. Sung karaoke
42. Seen Old Faithful geyser erupt
43. Bought a stranger a meal at a restaurant
44. Visited Africa
45. Walked on a beach by moonlight
46. Been transported in an ambulance
47. Had your portrait painted
48. Gone deep sea fishing
49. Seen the Sistine Chapel in person
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris
51. Gone scuba diving or snorkeling
52. Kissed in the rain
53. Played in the mud
54. Gone to a drive-in theater
55. Been in a movie
56. Visited the Great Wall of China
57. Started a business
58. Taken a martial arts class
59. Visited Russia
60. Served at a soup kitchen
61. Sold Girl Scout Cookies
62. Gone whale watching
63. Got flowers for no reason
64. Donated blood, platelets or plasma
65. Gone sky diving
66. Visited a Nazi Concentration Camp
67. Bounced a check
68. Flown in a helicopter
69. Saved a favorite childhood toy
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten Caviar
72. Pieced a quilt
73. Stood in Times Square
74. Toured the Everglades
75. Been fired from a job
76. Seen the Changing of the Guards in London
77. Broken a bone
78. Been on a speeding motorcycle
79. Seen the Grand Canyon in person
80. Published a book
81. Visited the Vatican
82. Bought a brand new car
83. Walked in Jerusalem
84. Had your picture in the newspaper
85. Read the entire Bible
86. Visited the White House
87. Killed and prepared an animal for eating
88. Had chickenpox
89. Saved someones life – måske, ved ikke hvad der ellers ville være sket…
90. Sat on a jury
91. Met someone famous
92. Joined a book club
93. Lost a loved one more times than I wanted
94. Had a baby
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake
97. Been involved in a law suit
98. Owned a cell phone

99. Been stung by a bee
100. Read an entire book in one day

Lignende indlæg:

Interaktiv

Det kan godt være jeg er introvert, men det betyder ikke, at jeg ikke har kontakt med omverdenen.

F.eks. her i blog-land, hvor vi bloggere kommunikerer med hinanden ved at skrive indlæg på egne blogs og kommentarer til hinandens indlæg. Jeg føler mig tit kaldet til at dele oplevelser, erfaringer, holdninger og alternative perspektiver på forskellige emner.

Jeg kan også finde på at skrive til politikere, erhvervsdrivende og journalister, hvis der er noget jeg har en stærk holdning til. En sag om ejendomsskat i december førte til at jeg pludselig fik besøg af TV-Avisen.

Idag hørte jeg i P4 Eftermiddag et indslag om Christine Feldthaus, der har skrevet en bog om at gøre sin hverdag mere miljøvenlig. Studieværten Monica Krog-Meyer opfordrede lytterne til at indsende egne erfaringer med miljøtiltag man har gjort eller vil gøre i sin hverdag. Jeg synes som sædvanlig at jeg havde noget at bidrage med –  jeg ville sprede budskabet om el-cykler, som jeg synes er smarte fordi de i mange situationer kan erstatte biler eller måske bil nr. 2. Jeg sendte en SMS med min historie. Nu har Monica Krog-Meyer lige ringet til mig og fortalt at jeg hun synes mit bidrag var det bedste og at jeg har vundet den bog de snakkede om.

Der er nok nogen der opfatter mig som en stille éen der ikke får sagt sin mening. Det gør jeg heller ikke altid face-to-face. Men når jeg kan benytte mig af elektroniske medier, så får jeg faktisk blandet mig en del.

Lignende indlæg:

Introvert og extrovert

De sidste to dage har vi haft teambuilding-aktiviteter på arbejdet.

Alle i afdelingen havde på forhånd udfyldt et spørgeskema, der indplacerede os alle efter personlighedstyper i MBTI-præferencerne. Første dag handlede om værdier og mål, og hele eftermiddagen snakkede vi om vores personlighedstyper i  teori og øvelser. Anden dag var en dag i Hareskoven med praktiske øvelser, der også relaterede sig til vores typer, og som ellers handlede om samarbejde og feedback.

Min MBTI-indikator er ISTJ. I’et i denne profil betyder at jeg er Introvert, altså indadvendt. Det skal forstås sådan at jeg henter min energi fra min indre verden, jeg vil gerne lige tænke over tingene før jeg handler. Alternativet er ‘E’ for Extrovert, altså udadvendt. Denne indikator bruges om mennesker, der får deres energi fra samvær og interaktion med andre mennesker og handler straks. Der var cirka halvt af hvert i vores afdeling.

Det var ikke en overraskelse for mig at blive indplaceret som indadvendt. Det har været tydeligt gennem både barndom og voksenliv at jeg er indadvendt. Jeg har altid haft behov for at trække mig tilbage og være alene ind imellem, især efter meget intensive oplevelser. Og jeg har nydt at bo alene i 10 af mine voksen-år. Men det er ikke altid sjovt at være en indadvendt type.

Det praktiske teambuilding-program som Dolphin Group havde sammensat til os, tog også udgangspunkt i MBTI og lagde derfor op til at alle personlighedstyper og kompetencer er acceptable – vi alle er forskellige og at det er OK.

Øvelserne var forskellige praktiske opgaver der skulle løses på meget kort tid, og vi skulle forsøge at organisere os hensigtsmæssigt så vi nåede det. Tempoet var højt, og vi nåede ikke at løse ret mange af opgaverne. Pauser var der ingen af, ca 20 minutter til at lave og spise frokost i, og ellers var det bare fuld fart frem.

Det var en hektisk dag, hvor jeg allerede efter få timer havde en knaldende hovedpine. Da vi om aftenen var færdige og skulle afslutte forløbet med en middag på en nærliggende restaurant var jeg fuldstændig udmattet og kunne næsten ikke blinke for bare hovedpine.

Før dette forløb har min chef flere gange sagt at han forventede at det ville blive sjovt. Jeg tror ikke jeg vil kalde det sjovt. Selvom jeg synes det var interessante øvelser, og jeg godt kan se et vist udbytte, så var det meget tydeligt for mig at arrangementer af den art ikke er sjovt for en indadvendt person. Når der ikke er tid til at danne sig et overblik, når der ikke er mulighed for at trække sig tilbage indimellem, så tvinges en indadvendt person faktisk væk fra sin præference.

Det slår mig, at det er lidt ambivalent at starte ud med at anerkende vores forskellighed, og så lave et forløb der kun tillader halvdelen af gruppen at følge sin præference? Det understreger vel hvordan realiteterne på arbejdsmarkedet er; der er fart på og ikke tid til at tænke sig om. Men så kan man ikke forvente at alle synes det er sjovt.

Lignende indlæg:

Jeg er en afviger

Det går mere og mere op for mig at jeg på mange punkter adskiller mig fra det normale:

  • Jeg drikker ikke alkohol.
  • Jeg drikker ikke kaffe.
  • Jeg har aldrig gået i børneinstitution.
  • Jeg ønsker ikke at få børn.
  • Jeg drikker ikke light-sodavand.
  • Jeg er ikke medlem af folkekirken.
  • Jeg har ikke en prinsessedrøm.
  • Jeg læser ikke bøger.

Mange kan nok være med på et par af punkterne, men dem alle? Alt i alt tilhører jeg nok et ret lille mindretal. Eller hvad?

Jeg har egentlig altid følt mig som et meget almindeligt menneske med almindeligt job, almindelig bolig, almindelige familieforhold. Men det er som om afvigelserne hober sig op.

Da jeg var lille var jeg en af de eneste der ikke gik i børnehave, da jeg var ung var jeg en af de få der ikke skulle konfirmeres, i tyverne var jeg den underlige til festerne der ikke drak og nu hvor jeg er i trediverne skiller jeg mig meget ud fordi jeg ikke vil have traditionelt bryllup og ikke ønsker mig børn. Efterhånden føler jeg mig decideret kontroversiel. Jeg er vist blevet sær med årene!

Lignende indlæg: